Писмо изх.№116/02.04.1963г. със становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч, изложено в писмо 1107/22.03.1963г.. КЗП е на мнение, че това ескане е не само неоправдано, но и противозаконно и се противопоставя на издаването на такова разрешение.