Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения, за което КЗП не е уведомена.