Становище на КЗП относно искане от 29.03.1963г. от ОК на БКП и ОНС - гр. Силистра за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" за черпене на вода за напояване.
Становището е подписано от Г. Паспалев (Председател на КЗП) и Г. Марков (Секретар) и оценява предложението като недобре обмислено.