Писмо до проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№61/26.02.1964г. с молба до проф.д-р Н.Й.Бурчак_Абрамович от Грузия за информация по развъждането на колхидските фазани, като съобщи адреси на специалисти по въпроса.

Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков 1964г.

Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков, публикувана от Зоологическия институт на БАН в поредицата" Фауна на Тракия" - част 1 през 1964г.

Писмо относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков 1963 г.

Писмо изх.№381/14.12.1963г. относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения 1963 г.

Писмо изх.№394/28.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения

Становище на КЗП по искане от БПС за разрешение за паша на добитък в парк "Пирин" за снабдяване на летовниците с месо 1963 г.

Становище на КЗП по искане от БПС за разрешение за паша на добитък в парк "Пирин" в районите на х.Вихрен и х.Дамяница за снабдяване на летовниците с месо. По запитване от КГГП от 26.06.1963г. КЗП...

Писмо на КЗП до ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов 1963 г.

Писмо №170/04.05.1963г. ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов.
Като отбелязва високото качество на изданието КЗП предлага да се...

Изложение относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Изложение от КЗП до МС относно искането на ОНС-Ямбол за изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в обработваеми земеделски площи с аргументи за неободимостта от...

Становище на КЗП относно искане за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане от 29.03.1963г. от ОК на БКП и ОНС - гр. Силистра за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" за черпене на вода за напояване.
Становището е...

Писмо до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г.

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г., изпратени с писмо изх.№27/27.02.1961г. до ГУГ, служба "Защита на природата.
Писмото е подписано от председателя на КЗП Г....

Страници