Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г., изпратени с писмо изх.№27/27.02.1961г. до ГУГ, служба "Защита на природата.
Писмото е подписано от председателя на КЗП Г.Паспалев и научния секретар Г.Марков.