Предложение за обявяване на пет защитени природни обекта 1961 г.

Писмо изх.№16/09.02.1961г., подписано от Г.Паспалев и Г.Марков - председател и научен секретар на КЗП с
предложение за обявяване на пет защитени природни обекта, представени от В. Бешков -...

Страници