Писмо изх.№16/09.02.1961г., подписано от Г.Паспалев и Г.Марков - председател и научен секретар на КЗП с
предложение за обявяване на пет защитени природни обекта, представени от В. Бешков - биолог от Зоологическия институт при БАН.
1, Вековния дъб при с. Боснек
2. "Мъжо" - скално образувание при г. Лакатник
3. "Джуглата" - скално образувание при г. Церово
4. "Пиростията" -скално образувание до гр. Гоце Делчев
5. Скален феномен в планината "Кожуха"до г. Ген. Тодорово, Благоевградско