Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков, публикувана от Зоологическия институт на БАН в поредицата" Фауна на Тракия" - част 1 през 1964г.