Писмо до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР 1963 г.

Писмо изх.№41/30.01.1963г. до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с благодарност за изпратената информация

Писмо до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната 1963г.

Писмо изх.№38/26.01.1963г. до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо до Биологически институт - Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо изх.№39/26.01.1963г. до Биологическия институт в Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Становище на КЗП по проект на Комитета за архитектура и благоустройство за благоустрояване на "Побитите камъни" 1963 г.

Писмо изх.№13/15.01.1963г. със становището на КЗП по проект на Комитета за архитектура и благоустройство за благоустрояване на "Побитите камъни", в който се предвиждат мерки за заздравяване на...

Писмо на КЗП относно създаване на алпийски кът на територията на Народен парк "Пирин" 1963 г.

Писмо изх.№14/15.01.1963г. на КЗП с молба до Ботаническия институт да съдейства за определяне на най-подходящо място за създаване на алпийски кът на територията на Народен парк "Пирин".

Писмо на КЗП с изказване на благодарност към Д. Нанев за дейността му на природозащитник 1962 г.

Писмо изх.№299/27.12.1962г. до Д. Нанев от гр. Казанлък с благодарност за действията му на активен природозащитник и придружаващо пет изпратени му брошури.

Писма между КЗП и БТС относно изследване на карстовия извор "Клептуза" 1962 г.

Писма между КЗП и БТС относно изследване на карстовия извор "Клептуза" от м. ноември 1962г. по предложение на Велинградското туристическо дружество "Юндола".

Материали за кът "Защита на природата", изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№246/16.10.1962г. към материали за кът "Защита на природата", изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Искане от КЗП за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Писмо изх.№223/17.09.1962г. на КЗП с искане за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Страници