Искане за превод на Указа за защита на природата и Правилника към него на Унгария 1963 г.

Писмо изх.№105/20.03.1963г. на КЗП с Искане за превод на Указа за защита на природата на Унгария и Правилника към него и писмо вх.№132/10.04.1963г., придружаващо исканите преводи.

Писмо до Института за защита на паметниците - Любляна с благодарност за изпратените списания 1963 г.

Писмоизх.№98/19.03.1963г. до Института зазащита на паметниците - Любляна с с благодарност за изпратените списания и съпровождащо изпратените от КЗП издания.

Писмо до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо изх.№103/19.03.1963г. до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация 1963 г.

Писмо изх.№102/19.03.1963г. до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в Унгария.

Покана за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери през 1963 г. съгласно плана на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС

Писмо изх.№71/27.02.1963г. с покана до Зоологическия, Ботаническия, Микробиологическия, Геологическия и Археологическия институт при БАН за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери...

Покана за участие в проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС 1963 г.

Писмо изх.№74/27.02.1963г. на КЗП с покана до Археологическия институт при БАН за участие в е проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС...

Писмо до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватия 1963 г.

Писмо изх.№55/13.02.1963г. до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватско

Писмо до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо изх.№56/13.02.1963г.до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация

Писмо до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай

Статии, предложени от КЗП за отпечатване във в. "Ехо" и в. "Септемврийче" 1963 г.

Писмо 44/02.02.1963г. до в. "Ехо" със статията на КЗП "Да помогнем на бедстващите птици"
Писмо 77/01.03.1963г. до в. "Септемврийче" със статията на ученичка от 6-ти клас "Премръзналата...

Страници