Писмо изх.№102/19.03.1963г. до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в Унгария.