Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Лвовското подразделение на КЗП - Украйна 1963г.

Писмо по повод дописка във в. :Народна младеж" за студентска ботаническа експедиция в резервата "Баюви дупки" 1963 г.

Писмо изх.№246/17.07.1963г. на КЗП до КГГП по повод дописка във в. :Народна младеж" за студентска ботаническа експедиция в резервата "Баюви дупки", в което се изказва мнение, че тя е проведена в...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна 1963 г.

Писмо изх.№245/16.07.1963г. към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна.

Кореспонденция на КЗП с Л. К. Шапошников относно агитационни материали за защита на природата 1963 г.

Кореспонденция на КЗП с Л. К. Шапошников - Научен секретар на КЗП на СССР и Председател на Комисията по просвета на IUCN, относно агитационни материали за защита на природата 1963 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Проектобюджет на КЗП за 1964 г.

Писмо по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№232/02.07.1963г. по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата, в което Г. Паспалев от името на КЗП изказва похвала към Марин Тошков и Ал. Димитров и предлага да...

Становище на КЗП по искане от БПС за разрешение за паша на добитък в парк "Пирин" за снабдяване на летовниците с месо 1963 г.

Становище на КЗП по искане от БПС за разрешение за паша на добитък в парк "Пирин" в районите на х.Вихрен и х.Дамяница за снабдяване на летовниците с месо. По запитване от КГГП от 26.06.1963г. КЗП...

Искане за превод на документи и писма от КЗП 1963 г.

Писмо изх.№206/11.06.1963г. на КЗП с искане за превод на документи и писма до Центъра на научна информация и документация на БАН и Отказ с писмо вх.№211/17.06.1963г.

Писмо на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти 1963 г.

Писмо изх.№204/11.06.1963г. на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти "Картпроект" - КЗП не предвиждат такива за 1964г.

Писмо относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи 1963 г.

Писмо изх.№189/29.05.1963г. относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи. Предлага се да се затвори входа на пещерата с решетъчна врата и да...

Страници