Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Лвовското подразделение на КЗП - Украйна 1963г.