Писма с благодарности и благопожелания за Новата година до кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма изх.№№№№343,344,345,346,347,348/29.12.1964г. с благодарности за отзивчивостта и изпратените от тях материали и информация за защита на природата в съответните републики на СССР и...

Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция към Института по биология на южните морета на Украинската АН.

Писмо от проф. К. А. Виноградов с издание на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмовх.№133/21.04.1964г. от проф. К. А. Виноградов - Ръководител на Одеския отдел на Инститтута по биология на южните морета на Украинската АН с издание на Одеската биологическа станция,...

Писмо от Н. Е. Салников относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо вх.№108/08.04.1964г. от Н. Е. Салников - зам.директор на Института по хидробиология на Украинската АН относно статия за разпространението на тюлена - монах. Изразява интереса си за всяка...

Писмо до проф. Н. Е. Салников относно статията му за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№68/06.03.1964г. на КЗП до Н. Е. Салников от Института по хидробиология на Украинската АН с молба да изпрати статията си за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния,...

Писмо до проф. К. А. Виноградов относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№69/06.03.1964г, до проф. К. А. Виноградов от Одеската биологическа станция с молба да изпрати статията за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния, отпечатана в...

Писмо от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо вх.№71/07.03.1964г. от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Писмо изх.№265/27.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Лвовското подразделение на КЗП - Украйна 1963г.