Писмо на КЗП с молба за получаване на Сборника по опазване на природата на КЗП - Молдова 1967 г.

Писмо от 14.02.1967г. на КЗП до КЗП при Молдовската АН с молба за получаване на техния Сборник по опазване на природата.

Статия "Щедрия дар на Байкал", в. "Известия" 1965г.

Статия "Щедрия дар на Байкал", в. "Известия" 25.09.1965г. за проекта на национален парк на СССР в Сибир.

Писмо на КЗП за изпращане на материали по защита на природата на проф. Бурчак - Абрамович - Грузия 1964 г.

Писмо изх.№352/31.1.2.1964г. на КЗП за изпращане на материали по защита на природата на проф. Бурчак - Абрамович - Грузия

Писма с благодарности и благопожелания за Новата година до кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма изх.№№№№343,344,345,346,347,348/29.12.1964г. с благодарности за отзивчивостта и изпратените от тях материали и информация за защита на природата в съответните републики на СССР и...

Писмо относно обмен на информация и материали по защита на природата със СЗП - Казахстан 1964 г.

Писмо вх.№307/16.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата от СЗП - Казахстан
Писмо изх.№309/17.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата до...

Писмо относно обмен на информация и материали по защита на природата с КЗП - Грузия 1964 г.

Писмо от 27.06.1959г. за изпратени природозащитни издания. Писмото е адресирано от К. Мамисашвили до Кирил Попов.
Писмо изх.№292/26.10.1964г. до КЗП - Грузия с потвърждение, че материалите...

Писмо от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контакти по защита на природата 1964 г.

Писмо вх.№166820.05.1964г. на КЗП от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контактии обмен на материали по защита на природата.

Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция към Института по биология на южните морета на Украинската АН.

Писмо относно обмен на информация и материали по защита на природата със СЗП - Киргизия 1964 г.

Писмо изх.№140/24.04.1964г. до акад.А.И.Янушевич - вице-президент на Киргизката АН с изказана благодарност
Писмо изх.№141/24.04.1964г. до Киргизкия съюз за защита на природата за...

Писмо от проф. К. А. Виноградов с издание на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмовх.№133/21.04.1964г. от проф. К. А. Виноградов - Ръководител на Одеския отдел на Инститтута по биология на южните морета на Украинската АН с издание на Одеската биологическа станция,...

Страници