Писмо вх.№307/16.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата от СЗП - Казахстан
Писмо изх.№309/17.11.1964г., придружаващо изпратени материали по защита на природата до СЗП - Казахстан