Писмо изх.№232/02.07.1963г. по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата, в което Г. Паспалев от името на КЗП изказва похвала към Марин Тошков и Ал. Димитров и предлага да бъдат материално стимулирани.