Писма на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София 1964 г.

Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София

Писмо от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писма изх.№№№373,374,375/06.12.1963г. от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина - Югославия...

Писмо до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№378/06.12.1963г. до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство - ЧССР 1963 г.

Писмо изх.№370/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство и околна среда - ЧССР.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена по природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№№368,369/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Виктор Ржехак и Вера Броз от Института за защита на пририодата и научно изучаване на природните редкости...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до фондация "Живот в дивата природа" 1963 г.

Придружително писмо изх.№363/02.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Ф. Волмар - генерален секретар на фондация "Живот в дивата природа".

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до природозащитни институти в Полша 1963 г.

Писмо изх.№364/02.12.1963г. до Полски съюз за защита на природата - Варшава към брошура "Защита на природата в България"
Писмо изх.№365/02.12.1963г. до Войводски комитет за защита на...

План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1964 г.

План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1964 г.

Писмо до Комисията за защита на природните паметници - Румъния 1963 г.

Писмо изх.№337/06.11.1963г. до Комисията за защита на природните паметници - Румъния, в което акад. Г. Паспалев изказва благодарност за топлото посрещане на предстаВители на КЗП през м. октомври....

Писмо до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля 1963 г.

Писмо изх.№335/06.11.1963г. от Г. Паспалев до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля.

Страници