Писмо изх.№364/02.12.1963г. до Полски съюз за защита на природата - Варшава към брошура "Защита на природата в България"
Писмо изх.№365/02.12.1963г. до Войводски комитет за защита на природата - Краков към брошура "Защита на природата в България"