Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София