Писмо изх.№183/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница по нареждане на учителката им с искане тя да бъде наказана.
Писмо 9164/30.08.1963г. от КГГП, в което се отговаря след проверка на място, че обвиненията към учителката са неверни.