Представители на Юношеския туристически съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Юношески туристически съюз уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени Денчо Стефанов Денчев (касиер) и Ангел Чобанов (зав....

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№17/22.10.1940г., в което Българско природоизпитателно дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Павел Патев (Зоологическа градина), Иван...

Представител на МЗДИ в СЗРП 1940 г.

Писмо от 15.06.1940г. от МЗДИ Дирекция на горите и лова, в което СЗРП се уведомява, че за представител на МЗДИ в управителния съвет е определен главен инспектор Н. Аджаров.

Покана за общо годишно събрание на Съюза на рибарите в България 1940 г.

Покана за XI редовен конгрес на Съюза на рибарите в България, състоял се на 6,7и8.06.1940г. в Бургас.

Благодарствено писмо от цар Борис III за сборник на СЗРП 1940 г.

Писмо от Канцеларията на НВ Царя от 26.03.194г., в което се изказва благодарност за изпратената му книга II от "Сборник за защита на природата". Подписано от легационен съветник Костов.

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" 1940 г.

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" с приложена брошура-покана за записване на абонати, в което се моли за разпространението и. Писмото е получено на 23.01.1940г. и е резулирано от Н.Петков...

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" за дарения за българите в чужбина 1940 г.

Получено на 02.01.1940г. писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" с приложена към него брошура "Какво върши Всебългарският съюз "Отец Паисий" за българите в чужбина". Моли се за дарения, календари...

Избор на комитет за 30 г. юбилей на лесовъдите

Писмо с изх. № 137/29.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъди отправя покана до СЗРП (вх. № 15/04.07.1939 г.) да изпрати свой представител, който да присъства на събрание за избор на...

Юбилейно честване на изтъкнати деятели-лесовъди

Две писма, изпратени от Дружество на българските лесовъди, с изходящи №№ 136/28.06.1939 г. и 137/29.06.1939 г. , адресирани до  Председателя на СЗРП (вх. №№ 16/04.07.1939 г. и 17/04.07.1939 г.),...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1939 г

Писмо с изх. № 136/28.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъде съобщава решението на Управителния комитет на дружеството от заседание на 25.06.1939 г. за излъчване на представители в СЗРП...

Страници