Преписка по преутвърждаването на устава на СЗРП, 1938 г.

Съгласно чл. 8 от Наредбата-закон за държавен надзор върху дружествата и сдружаванията уставът на СЗРП трябва да бъде преутвърден. Във връзка с това са получени писма от МВРНЗ Дирекция на...