Съгласно чл. 8 от Наредбата-закон за държавен надзор върху дружествата и сдружаванията уставът на СЗРП трябва да бъде преутвърден. Във връзка с това са получени писма от МВРНЗ Дирекция на полицията с техен изх. № 2661/14.10.1938 г., МВРНЗ Отделение за обществени грижи с техен изх. № 408/03.09.1938 г. Приложен е и списък на членовете на управителния съвет на СЗРП, в който са означени трите им имена, месторождение, занятие и адрес.