Получено на 02.01.1940г. писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" с приложена към него брошура "Какво върши Всебългарският съюз "Отец Паисий" за българите в чужбина". Моли се за дарения, календари и др.п.
Поставена резолюция от Предесетеля на СЗРП проф.Петков.