За мнение относно събирането на билки и пъпки от бял бор

Писмо с изх №022438/14.12.1938 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до председателя на СЗРП с вх. № 9/14.12.1938 г. Съгласно чл. 5 от Наредбата-закон за защита на...

Отказана покана

Писмо с изх. № 985/02.12.1938 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 8/05.12.1938 г. Известяват, че не могат да се отзоват на поканата на СЗРП...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1939 г.

Писмо с изх. № 804/01.12.1938г. от Председателя на Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 6/02.12.1938 г., в което са посочени имената на техните представители в Управителния...

Покана за участие в комитет за 40-годишния юбилей на БТС

Писмо с изх. № 960/21.11.1938г от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 7/05.12.1938 г. по повод предстоящото чествуване на 40-годишния юбилей на...

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП 1938 г.

Писмо с изх. № 3/19.11.1938 г. вх. № 5/21.11.1938 г. от Председателят на Дружеството на лесовъдите-академици до  Председателят на Дружеството за защита на родната природа.

В него са...

Телеграма на Цар Борис III в отговор на обявяването му за почетен член на СЗРП

Телеграма на Цар Борис III от 13.10.1938 г. отговор на обявяването му за почетен член на СЗРП

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1938 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП, насрочено за 21.09.1938 г. Съдържа дневния ред и е собственоръчно подписана от адресатите. Включена е и ръкописната чернова на поканата.

Молба за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ

Молба  на СЗРП с изх. № 3/19.09.1938 г. за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ, подписана от Стефан Петков и Н. Аджаров.

Преписка по преутвърждаването на устава на СЗРП, 1938 г.

Съгласно чл. 8 от Наредбата-закон за държавен надзор върху дружествата и сдружаванията уставът на СЗРП трябва да бъде преутвърден. Във връзка с това са получени писма от МВРНЗ Дирекция на...

Опазване на находища на дива коза и ограничаване на туризма

Писмо от 25.07.1938 г. на Управителния съвет на Ловната организация до Комитета за защита на родната природа, получено от СЗРП на 27.07.1938 г с резолюция, вписана ръщописно, да се докладва на...

Страници