Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№45/18.06.1947г., подписано от председателя на съюза Ал. Миленков и...

Постановление за обявяване на дърво в с. Белащица за природен паметник, 1948 г.

Обявление за разгласяване № ЗП/42-155 с дата 29.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15462 с дата 27.11.1948...

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г., определени на заседание на 31.01.1946г. (писмо изх.№24/12.02.1946г.)
Живко...

Отчет за финансовото състояние на СЗРП 1946г.

Отчет за приходите и разходите на СЗРП за периода от 1929г. до 1945г.

Решения на годишното събрание на СЗРП от 1945 г. в писмо до Министър на информацията и изкуствата

В резултат от взетите решения на събранието за пререгистрация и ицбор на ново настоятелство от 13 декември 1945 г. СЗРП отправя писмо с молба за държавна субсидия за просветна и пропагандна...

Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1942 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 11.09.1942г. с участието на Директора на горите и лова Илия Стоянов.
Членове на настоятелството: Ив. Буреш (подпредседател), Сл. Лазаров (...

Заявление от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги, 1942 г.

Заявление с вх. № 11663/03.04.1942 г. от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги до инспектора на горите при МЗДИ. Иска разрешение да да набави разсад и засее площи с валерианови корени...

Покана за заседанието на Настоятелството на СЗРП за 10.06.1942 г.

Покана за заседание на 10.06.1942г. на Настоятелството на СЗРП, предадена на адресатите срещу подпис.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1941 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 03.12.1941 г., на което да се обсъди становище на съюза относно обявяване на м. "Аладжа манастир" и държавната гора "Хачука" за народни паркове....

Страници