Постановление за обявяване на дървета в землището на с. Веселиново, Шуменска околия за природни паметници 1948 г.

Обявление за разгласяване № ЗП/42-8273 с дата 02.07.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № 8271 с дата 02.07.1948 г. за...

Писмо от Ст.Др. Божков за статии и доклади до БНСЗП 1948 г.

Писмо от Ст.Др. Божков от Пловдив с молба да му се изпратят статия на Н. Стоянов и доклада на П. Кебърле за международната конференция.

Писмо от Бургаското горско стопанство 1948 г.

Писмо вх.№19/12.04.1948г. от Бургаското горско стопанство, с което директоръ му Д.Трифонов уведонява БНСЗП, че там няма обрзъвано природозащитно дружество.

Писмо от природозащитно дружество "Еделвайс" относно устава му 1948 г.

Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството...

Заявление за откриване на пощенска чекова сметка на софийското природозащитно дружество "Природа" 1948 г.

Заявление за откриване на пощенска чекова сметка на софийското природозащитно дружество "Природа" 1948 г.

Списък с адреси на членовете на Централното настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Списък с адреси на членовете на Централното настоятелство на БНСЗП къл 01.01.1948 г.

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№74/27.11.1947г., подписано от председателя на съюза и...

Писмо от Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на учстниците в конференцията в Брюнен 1947 г.

Писмо от 08.08.19347г. от Ш. Ж. Бернард - председател на Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на участниците в конференцията в Брюнен .

Покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз 1947 г.

Писмо вх.№53/09.07.1947г. с покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, насрочен за 12.07.1947г.

Писмо от Д. Медаров с молба за увеличаване на заплатата му 1947 г.

Писмо вх.№49/20.06.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с молба за увеличаване на заплатата му.

Страници