Заявление за отпуска от Ат. Д. Иванов - организационен секретар на БНСЗП 1948 г.

Писмо вх.№63/11.08.1948г. с молба за отпуска по болест от Ат. Д. Иванов - организационен секретар на БНСЗП. Приложено е медицинско свидетелство от 3-та поликлиника на ДЗЗ в София. И двата...

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитаещи, птици и риби 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитещи, птици и риби, избрана на 02.07.1948г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки, избрана на 02.07.1948г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове, избрана на 02.07.948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на обекти на стопанския туризъм 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на обекти на стопанския туризъм, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на пещери 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на пещери, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници, избрана на 02.07.1948 г.

Страници