Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г., определени на заседание на 31.01.1946г. (писмо изх.№24/12.02.1946г.)
Живко...