Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитещи, птици и риби, избрана на 02.07.1948г.