Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на обекти на стопанския туризъм, избрана на 02.07.1948 г.