Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на пещери, избрана на 02.07.1948 г.