Писмо вх.№63/11.08.1948г. с молба за отпуска по болест от Ат. Д. Иванов - организационен секретар на БНСЗП. Приложено е медицинско свидетелство от 3-та поликлиника на ДЗЗ в София. И двата документа са надлежно подписани и обгербовани. Поставена е резолюция от Н. Стоянов - председател на БНСЗП.