Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки, избрана на 02.07.1948г.