Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници, избрана на 02.07.1948 г.