Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове, избрана на 02.07.948 г.