Искане от страна на Юношеския туристически съюз за допълнително финансиране на строежа на хижа "Чучул" в Централния Балкан

Преписка (2 писма) между председателя на клон "Амбарица" към Юношеския туристически съюз и председателя на СЗРП - проф. Ст. Петков. 

1. Писмо от председателя на клон "Амбарица"  към ...

Покана и чернова на телеграма-отговор за 10 редовен конгрес на Българския рибарски съюз 1939 г.

Покана с изх. № 1059/ 08.06.1939 г. от Българския рибарски съвет до СЗРП за 10 редовен конгрес и ръкописна чернова на поздравителна телеграма-отговор от Стефан Петков.

За изкуствени паметници в скалите в памет на революционери

Писмо на СЗРП с изх. № 28/21.04.1939, получено от Отзеледиено за горите, лова и рибарството на МЗДИ с вх. № 119756/28.04.1939 г. по искане за поставяне на изкуствени паметници в скалите в памет на...

Покана за членство и апел за финансова помощ

Циклостилно писмо с вх. № 13/22.04.1939 г. и съпроводително писмо с вх. № 14/22.04.1939 г. от Всебългарски съюз "Отец Паисий" до председателя на СЗРП, с които молят за финансова подкрепа и...

Сключване на договор за отпечатване на кн. 2 на "Сборник на Съюза за защита на родната природа"

Писмо с вх. № 11/31.03.1939 г. от Тончо Д. Цоневски - печатница "Култура" до СЗРП относно сключения устен договор за отпечатване на кн. 2 на "Сборник на Съюза за защита на родната природа". В...

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Писмо относно статия, предадена в СЗРП

Писмо с изх. № 138/08.03.1939 г. от Централното настоятелство на българския туристически съюз до председателя на СЗРП с вх. № 12/10.03.1939 г. относно  статия , предадена от г-н Павел Кебърле на ...

Представител в юбилеен комитет

Писмо с изх. № 68/03.02.1939 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до председателя на СЗРП, с вх. № 10/06.02.1939 г., с молба да бъде посочено името на представителя на СЗРП...

Заявление-молба за събиране на бели борови пъпки

Писмо с изх. № 1173/24.01.1939 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до Председателя на СЗРП с вх. № 10/24.01.1939 г., в което иска мнение по приложена молба-заявление с...

Страници