Покана за членство във Всебългарски съюз "Отец Паисий" 1938 г.

С писмо изх.№2556/16.07.1938г. Всебългарски съюз "Отец Паисий" кани СЗРП да стане сборен (колективен) член на Всебългарския съюз. Въпросът е разгледан на заседание на Управителния съвет на СЗРП...

Покана от Българския рибарски съюз за IX конгрес до СЗРП 1938 г.

Писмо изх.№1329/22.06.1938г. от Българския рибарски съюз до проф. Ст. Петков за участие в IX конгрес на Български рибарски съюз 26/27.06.1938г. Поставена ревзолюция от Ст.Петков за изпратено...

Препращане на писма на МЗДИ към Варна

Писмо с изх. № 8/21.06.1938 г. на СЗРП, подписано от Стефан Петков и Сл. Лазаров, препращат до административния лесничей на Варна и Юношеския туристически съюз-Варна писма с №№ 27689 и 1049 31.01....

Представители на Юношеския Туристически съюз в България в СЗРП, 1938 г

Писмо с изх. № 1770/28.05.1938г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 3 и вписано в протокол на СЗРП №5/07.06.1938 г., в което са посочени имената на техните...

Чернова на писмо до Министерството на вътрешните работи и народното здраве, в което са дадени сведения за състава на настоятелството на управителния комитет и контролната комисия на СЗРП

Чернова на писмо до Министерството на вътрешните работи и народното здраве, в  което са дадени сведения за състава на настоятелството на управителния комитет и контролната комисия на  СЗРП....

Молба за защита на морените край Селимица от строителни предприемачи

Заявление с дата 30.04.1938 г. от Пернишко туристическо дружество " Голо Бърдо", клон от БТС, до Областния директор нта Софийска област с копие до Председателя на СЗРП, прието в СЗРП с вх. № 35/04...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП

Писмо с изх. № №619/13.04.1938 г. от Български рибарски съюз до Председателя на СЗРП в отговор на писмо №30. Съобщава имената и данните за връзка с избраните за представител в СЗРП

  • ...

Еднократно финансиране от Столична община за СЗРП

Писмо с изх. № 1013/28.03.1938 г., с което Отделение "Обществени грижи" на Столична община съобщава на СЗРП за отпускане с решение на Столичната общинска управа от 19.03.1938 г. на еднократна...

Статия за пещерите

Писмо с изх. №1/17.01.1938 г.  с вх. № на СЗРП 2/10.02.1938 г. , в отговор на писмо 116 от СЗРП, съобщава за възлагане на написване на статия за научното здначение на пещерите на Р. Попов.

Трети представител на Българското геологическо дружество в СЗРП

Писмо с изх. № 2/12.01.1938 г. от Българското геологическо дружество до СЗРП, прието с вх. № 1/15.01.1938 г., което съобщава името и координатите на третия делегат в УС на СЗРП:

проф. Петър...

Страници