С писмо изх.№2556/16.07.1938г. Всебългарски съюз "Отец Паисий" кани СЗРП да стане сборен (колективен) член на Всебългарския съюз. Въпросът е разгледан на заседание на Управителния съвет на СЗРП. Поканата е отклонена, като се препоръчва на съюзните членове ако желаят да се включат поотделно.