Писмо с изх. № 1013/28.03.1938 г., с което Отделение "Обществени грижи" на Столична община съобщава на СЗРП за отпускане с решение на Столичната общинска управа от 19.03.1938 г. на еднократна парична помощ от 5000 лева. Прието е в СЗРП с вх. № 4/10.04.1938 г. и е отбелязан изх. отговор от страна на СЗРП №2/38г. Писмото е подписано от Началника на отделението В. А. Радев и от деловодителя-отчетник Н. Тодоров. Иска се писмено съобщение за лицето, на което сумата да бъде изплатена. На гърба на документа има ръкописен надпис "Кара иванов(а)".