Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№74/27.11.1947г., подписано от председателя на съюза и секретаря Д. Бонев, за втори представител в УС на БНЗСП е определен Любомир Денчев в допълнение на Стефан Иванов, излъчен през м. юни.