Заявление с вх. № 11663/03.04.1942 г. от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги до инспектора на горите при МЗДИ. Иска разрешение да да набави разсад и засее площи с валерианови корени за нуждите на аптеките в страната и за да се предодврати унищожението на диворастящата валерияна. Към обгербваното и заверено с печати заявление има и бележка, писана на ръка и подписана от Стефан К. Безлов.