Заявление от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги, 1942 г.

Заявление с вх. № 11663/03.04.1942 г. от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги до инспектора на горите при МЗДИ. Иска разрешение да да набави разсад и засее площи с валерианови корени...

Писмо от Стефан К.Безлов до Инспектора на горите 1942г.

Писмо - заявление от Ст.К.Безлов, производител на медицински дроги, за развъждане на Валериана