Писмо - заявление от Ст.К.Безлов, производител на медицински дроги, за развъждане на Валериана