Писмо с изх. № 137/29.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъди отправя покана до СЗРП (вх. № 15/04.07.1939 г.) да изпрати свой представител, който да присъства на събрание за избор на комитет за 30 г. юбилей на лесовъдите. Вписана е ръкописна резолюция на Стефан Петков за придставител да се изпрати Слави Лазаров.