Две писма, изпратени от Дружество на българските лесовъди, с изходящи №№ 136/28.06.1939 г. и 137/29.06.1939 г. , адресирани до  Председателя на СЗРП (вх. №№ 16/04.07.1939 г. и 17/04.07.1939 г.), относно участие на представители на СЗРП в организирането на юбилейно чествуване на лесовъди, допринесли за изграждането на горското дело в България. Върху второто писмо има допълнително вписване с молив, определящо за делегати Лазаров, Пенев и Загоров, като е подписано от председателя на СЗРП Стефан Петков.