Писмо от природозащитно дружество "Еделвайс" относно устава му 1948 г.

Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството...

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа" 1947 г.

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.12.1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските писатели в БНСЗП 1947 г

Преписка относно членството наСъюза на българските писатели в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№77/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Л. Стоянов,...

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№78/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Ц....

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1948 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№79/15.12.1947г., подписано от председателя...

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№75/02.12.1947г., подписано от председателя...

Писмо от Д. Медаров с искане за канцеларски инвентар 1947 г.

Писмо вх.№76/08.12.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с искане за канцеларски инвентар 1947 г.

Писмо от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно включване защитата на природата в учебните материали 1947 г.

Писмо изх.№175/27.11.1947г. от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно необходимостта от включване на материали за защита на природата в учебните програми с оглед възпитаване на ново...

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№74/27.11.1947г., подписано от председателя на съюза и...

Типово писмо-отговор при получаване на книжата за ново дружество на БНСЗП 1947 г.

Типово писмо-отговор при получаване на книжата за ново дружество на БНСЗП, изготвено от техническия секретар на съюза Д. Медаров за улесняване контактите на централата с новосъздадените клонове...

Страници