Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№75/02.12.1947г., подписано от председателя на съюза Ив. Христозов, за представител в УС на БНЗСП са определени Георги Сл. Попов и Първан Христов.