Писмо от Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на учстниците в конференцията в Брюнен 1947 г.

Писмо от 08.08.19347г. от Ш. Ж. Бернард - председател на Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на участниците в конференцията в Брюнен .

Покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз 1947 г.

Писмо вх.№53/09.07.1947г. с покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, насрочен за 12.07.1947г.

Писмо относно пропагандния център на БНСЗП 1947 г.

Писмо изх.№117/20.06.1947г., с което УС на БНСЗП настоява комисията в състав К. Попов, Ст. Станев, М. Милков, Т. Бърнеков, В. Малчев, избрана на 11.06.1947г. да формира пропагандния център в най-...

Писмо от Д. Медаров с молба за увеличаване на заплатата му 1947 г.

Писмо вх.№49/20.06.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с молба за увеличаване на заплатата му.

Писмо от Министерството на външните работи и изповеданията относно международната конференция в гр. Брунен 1947 г.

Писмо №29263-41-II/17.02.1947г. от Министерството на външните работи и изповеданията, с което се иска БНСЗП да уведоми кои лижа ще бъдат делегати.
Придружително писмо вх.№63/08.09.1947г.,...

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№45/18.06.1947г., подписано от председателя на съюза Ал. Миленков и...

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП за 11.06.1947 г,, на което ще се взимат решения по плана за предстоящата дейност на съюза, приет от Конгреса.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП 1947 г.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП на 20.05.1947г. За членове на настоятелството на I-вия конгрес на БНСЗП са избрани проф. Н.Стоянов, Юли Михайлов, д-р...

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в други страни 1947 г.

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в СССР, Полша, Швейцария и Международния комитет за защита на природата с пожелания за тясно бъдещо сътрудничество.

Писма с искане за достъп до фототеката и кинотеката на фондация "Българско дело" 1947 г.

Писма изх.№№20,21/07.05.1947г. от Н. Стоянов с искане за достъп до фототеката и кинотеката на фондация "Българско дело" за избор на материали, необходими за организацията на конгреса на БНСЗП.

Страници